UPUTE ZA IZRADU PREZENTACIJA

Pojedinosti za izradu prezentacija

Upute za izradu prezentacije za usmena izlaganja na Skupu

Vrijeme izlaganja

Tema Vašeg izlaganja je prezentacija osnovnih/glavnih rezultata Vaše doktorske disertacije, a izlaganje traje najviše 10 minuta.

Jezik izlaganja

Prezentacija treba biti napravljena na engleskom jeziku, dok je izlaganje moguće održati na hrvatskom jeziku

Maksimalan broj slajdova

Maksimalan preporučeni broj slajdova je 12